Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình (BX Đồng Lê)

Friday, 03 May 2019 08:22 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 11/4/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Côngvăn số 812/TB-SGTVT ngày 08/4/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã Vận tải Phú Thành Tuyên Minh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình;


   Cự ly vận chuyển: 370 km; Mã số tuyến: 73 43 16 11;


   Hành trình: Bến xe Đồng Lê – QL12 – QL1 – hầm Hải Vân – Tạ Quảng Bửu – Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 48 chuyến/tháng/02 nốt/một bến (trừ các ngày 04,09,13,17,21 và 27 Dương lịch không chạy);


   Giờ xuất bến:


- Tại bến xe Đồng Lê: lúc 07 giờ 45 phút và 10 giờ 15 phút;


- Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 16 giờ 45 phút và 21 giờ 05 phút;


Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 06 giờ 30 phút.


Thời gian đăng ký: 12/4/2019


Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Vận tải Phú Thành Tuyên Minh sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC