Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Khâm Đức)

Wednesday, 17 April 2019 22:23 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 08/4/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 14/VPHTX ngày 08/4/2019 của Hợp tác xã DVHT Ô tô Vận tải và Xe du lịch Đà Nẵng về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe khách Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 195 km; Mã số tuyến: 4392.1119.A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Đường Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế - Đường Trường Chinh - QL 1A – QL14B – Đường Hồ Chí Minh - Bến xe Khâm Đức và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/01 xe/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 11 giờ 55 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe Khâm Đức: 08 giờ 20 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 03 giờ 00 phút.


   Ngày đăng ký: 12/4/2019.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã DVHT Ô tô Vận tải và Xe du lịch Đà Nẵng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC