Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Nam Giang)

Tuesday, 26 March 2019 08:00 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 20/3/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 32/HTX 1 ĐN ngày 18/3/2019 của Hợp tác xã Ô tô vận tải Số 1 Đà Nẵng về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Nam Giang, tỉnh Quảng Nam


   Cự ly vận chuyển: 138 km; Mã số tuyến: 4392.1129.A;


   Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu vượt khác mức ngã ba Huế - Trường Chinh - QL1A – QL14B - Bến xe Nam Giang và ngược lại.


   Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 12 giờ 30 phút vào các ngày lẻ âm lịch;


   - Tại bến xe Nam Giang: 09 giờ 00 phút’ vào các ngày chẵn âm lịch;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 02 giờ 30 phút.


   Ngày đăng ký: 22/3/2019.

 

   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Ô tô vận tải Số 1 Đà Nẵng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC