Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Hồ Chí Minh (BX Miền Đông) - Đà Nẵng

Saturday, 02 March 2019 07:47 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 26/02/2019, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng nhận Công văn của số 13940/SGTVT- QLVTPTNL ngày 25/12/2018 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabusline. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe Miền Đông; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 970 km; Mã số tuyến: 4350.1111.A;


   Hành trình: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 - QL1A - đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 210 chuyến/7 nốt tài/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến xe Miền Đông: lúc 10h15’; 11h15’; 12h40’; 14h15’; 16h15’; 18h15’; 19h35’;


   - Giờ xuất bến tại bến xe trung tâm Đà Nẵng: 10h15’; 11h00’; 13h30’; 15h00’; 15h40’; 18h00’; 19h00’;


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch210 chuyến/7 nốt tài/tháng/một bến (Không thay đổi);


   - Giờ xuất bến tại bến xe Miền Đông: lúc 10h15’; 11h15’; 12h40’; 14h15’; 16h15’; 18h15’; 19h35’;


   - Giờ xuất bến tại bến xe trung tâm Đà Nẵng: 10h15’; 11h30’; 13h30’; 15h00’; 16h00’; 18h00’; 19h00’


   Thời gian đăng ký: 28/02/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabusline sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip