Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Định (BX khách TT Quy Nhơn) - Đà Nẵng

Saturday, 16 February 2019 09:32 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 30/01/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 133/SGTVT-VT ngày 24/01/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định về việc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô Bình Định – TP. Đà Nẵng của Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Theo phương án đăng ký điều chỉnh tuyến do đơn vị đề xuất:


   - Tên tuyến: Bình Định đi Đà Nẵng và ngược lại;


   - Bến đi: Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;


   - Bến đến: Bến xe Phía Nam Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   - Cự ly vận chuyển: 290 km ; Mã số tuyến: 4377.1111.A.


   - Hành trình xe chạy: Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn –Quốc lộ 1D–Quốc lộ 1 - Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 60 chuyến/tháng/03 nốt/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 05h35’; 21h30’; 15h15’, vào các ngày trong tháng;


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 11h10’; 07h10’; (Riêng nốt 05h40’ hiện HTX vận tải ô tô 30/3 An Nhơn đang khai thác tại văn bản số 1084/SGTVT-VT ngày 20//9/2018 do Sở GTVT Bình Định chấp thuận); (Đính kèm văn bản)


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/03 nốt/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 05h35’; 21h30’, vào các ngày trong tháng;


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 11h50’; 07h40’, vào các ngày trong tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 30 phút.


   Thời gian đăng ký: 13/02/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip