Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Nông Sơn)

Thursday, 10 January 2019 11:17 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 04/01/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 3619/SGTVT- QLVTPT&NL ngày 25/12/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã DVVT và KDTH Duy Xuyên. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;

  
   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 90 km; Mã số tuyến: 4392.1121.B;


   Hành trình: Bến xe Nông Sơn – Đèo Phường Rạch - Duy Hòa - Cầu giao Thủy - Ngã tư Vĩnh Điện - QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 26 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 06 giờ 00 phút hằng ngày (trừ các ngày 05,11,19,23 không chạy);


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 17 giờ 00 phút hằng ngày (trừ các ngày 05,11,19,23 không chạy);


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến đi và đến: Không thay đổi


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 01 giờ 40 phút.


   Thời gian đăng ký: 05/01/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã DVVT và KDTH Duy Xuyên sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip