Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Khánh Hòa (BX Bắc Nha Trang) - Đà Nẵng

Saturday, 22 December 2018 11:33 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 07/11/2018, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng nhận Công văn của số 3141/SGTVT- QLVTPTNL ngày 21/11/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh giờ xuất bến của Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Khánh Hòa đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe phía Bắc Nha Trang; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 495 km; Mã số tuyến: 4379.1211.A;


   Hành trình: Bến xe phía Bắc Nha Trang –– QL1A - đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến xe phía bắc Nha Trang: lúc 19 giờ 15 phút;


   - Giờ xuất bến tại bến xe trung tâm Đà Nẵng: lúc 16 giờ 40 phút;


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến xe phía bắc Nha Trang: lúc 19 giờ 15 phút;


   - Giờ xuất bến tại bến xe trung tâm Đà Nẵng: lúc 18 giờ 40 phút;


   Ngày đăng ký: 17/12/2018


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip