Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Khâm Đức)

Wednesday, 28 November 2018 07:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 27/7/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1900/TB-SGTVT ngày 26/7/2018 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Vy. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 195 km; Mã số tuyến: 4392.1119.A


   Hành trình: Bến xe Khâm Đức – Đường Hồ Chí Minh – QL14B – QL1A –Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại.


   Số chuyến khai thác: 25 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Khâm Đức: lúc 05 giờ 05 phút hàng ngày (Trừ các ngày 01,07,13,23, và 28 hàng tháng không hoạt động)


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 15 giờ 00 phút hàng ngày (Trừ các ngày 01,07,13,23, và 28 hàng tháng không hoạt động)


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 04 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Vy sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip