Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Núi Thành)

Monday, 29 October 2018 08:29 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 24/10/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 126/HTX 1 ĐN ngày 17/10/2018 của Hợp tác xã Ô tô vận tải Số 1 Đà Nẵng về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Núi Thành, tỉnh Quảng Nam


   Cự ly vận chuyển: 201 km; Mã số tuyến: 4374.1113.A;


   Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu vượt khác mức ngã ba Huế - Trường Chinh - QL1A – Bến xe Núi Thành và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 10,15,25, 30 dương lịch không hoạt động);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 06h15’ và 12h15’;


   - Tại bến xe Núi Thành: 09h15’ và 15h00’;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 02 giờ 00 phút.


   Ngày đăng ký: 24/10/2018.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Ô tô vận tải Số 1 Đà Nẵng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC