Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Nam Trà My)

Thursday, 18 October 2018 13:45 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 12/02/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 145/LT-2018 ngày 01/10/2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Lào Tiển về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án tuyến cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe Nam Trà My;


   Cự ly vận chuyển: 175 km; Mã số tuyến: 4392.1123.A;


   Hành trình: BX TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức ngã 3 Huế - Trường Chinh – QL1 A- ĐT 616 - Bến xe Nam Trà My và ngược lại;


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 15 chuyến/tháng/01 xe/01bến


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 04 giờ 30 phút vào các ngày chẵn âm lịch;


   - Tại bến xe Nam Trà My: lúc 09 giờ 00 phút vào các ngày chẵn âm lịch;


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến điều chỉnh là: 30 chuyến/tháng/02 xe/01bến.


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 07 giờ 10 phút hằng ngày;


   - Tại bến xe Nam Trà My: lúc 09 giờ 00 phút hằng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 03 giờ 50 phút.


   Ngày đăng ký: 12/10/2018


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty Cổ phần Vận tải Lào Tiển sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip