Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Thanh Hóa (BX Phía Nam)

Tuesday, 02 October 2018 16:51 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 24/9/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 3389/TB-SGTVT ngày 20/9/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH Tuấn Thành. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Thanh Hóa và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe phía Nam; Bến đến: Bến xe TT Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 600 km; Mã số tuyến: 3643.0611.A;


   Hành trình: Bến xe phía Nam Thanh Hóa – QL1A – Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/02xe/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe phía Nam Thanh Hóa: lúc 18 giờ 05 phút;


   - Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng: lúc 18 giờ 25 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 12 giờ 30 phút.


   Ngày đăng ký: 28/9/2018.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Tuấn Thành sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip