Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Đinh (TT Quy Nhơn) - Đà Nẵng

Friday, 14 September 2018 15:25 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 04/9/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Thông báo số 94/TB-SGTVT ngày 24/8/2018 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã vận tải ô tô 30/3 TX. An Nhơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Bình Định đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe khách TT Quy Nhơn;


   Bến đến : Bến xe khách phía Nam Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 290 km; Mã số tuyến: 4377.1211.A;


   Hành trình: Bến xe khách TT Quy Nhơn – QL1D- QL1- Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 20 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe khách TT Quy Nhơn: lúc 12 giờ 15 phút vào các ngày 02,03,04,06,07,08,09,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng;


   - Tại bến xe khách PN Đà Nẵng: lúc 05 giờ 00 phút vào các ngày 02,03,04,06,07,08,09,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 15 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải ô tô 30/3 TX. An Nhơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip