Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Bình Định (BX Hoài Ân)

Tuesday, 04 September 2018 15:21 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 28/8/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Thông báo số 90/TB-SGTVT ngày 20/8/2018 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Bình Định và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe khách Hoài Ân, tỉnh Bình Định;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 235 km; Mã số tuyến: 43771118.A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu vượt khác mức Ngã Ba Huế - QL1A - Bến xe khách Hoài Ân và ngược lại.


   Số chuyến khai thác: 25 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe khách Hoài Ân: lúc 06 giờ 10 phút vào các ngày trong tháng (trừ các ngày 11,13,17,23 và 30 âm lịch không hoạt động);


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 13 giờ 05 phút vào các ngày trong tháng (trừ các ngày 11,13,17,23 và 30 ân lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC