Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Khâm Đức)

Tuesday, 04 September 2018 15:17 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 26/8/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 35/HV ngày 20/8/2018 của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe khách Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 195 km; Mã số tuyến: 4392.1119.A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Đường Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế - Đường Trường Chinh - QL 1A – QL14B – Đường Hồ Chí Minh - Bến xe Khâm Đức và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 21 chuyến/01 xe/tháng/một bến (trừ các ngày 01, 05,09,13,17,21,25,27 và 29 dương lịch không hoạt động);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 07 giờ 00 phút;


   - Tại bến xe Khâm Đức: 12 giờ 00 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 03 giờ 00 phút.


   Ngày đăng ký: 28/8/2018.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip