Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Đinh (BX Hoài Ân) - Đà Nẵng

Tuesday, 04 September 2018 14:59 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 28/8/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Thông báo số 89/TB-SGTVT ngày 20/8/2018 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Bình Định đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe khách Hoài Ân;


   Bến đến : Bến xe phía Nam Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 220 km; Mã số tuyến: 4377.1118.A;


   Hành trình: Bến xe khách phía Nam Đà Nẵng - QL1A - ĐT630 – Bến xe Hoài Ân và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 25 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe khách Hoài Ân: lúc 05 giờ 50 phút vào các ngày 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28 âm lịch trong tháng;


   - Tại bến xe khách phía Nam Đà Nẵng: lúc 12 giờ 15 phút vào các ngày 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 âm lịch trong tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip