Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Gia Lai (BX KBANG) - Đà Nẵng

Friday, 20 July 2018 14:24 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 12/6/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1124/SGTVT- QLVTPTNL ngày 7/6/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã vận tải KBang. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe KBang; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 420 km; Mã số tuyến: 4381.1115.A;


   Hành trình: Bến xe Kbang –– QL14 – QL19 – QL 1A - đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 12 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 06 giờ 00 phút vào các ngày lẻ Ân lich (trừ 01,13,29 không chạy);


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 06 giờ 30 phút vào các ngày chẵn Âm lịch (trừ 02,14,30 không chạy);


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 12 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 06 giờ 00 phút vào các ngày lẻ Ân lich (trừ 01,13,29 không chạy);


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 05 giờ 30 phút vào các ngày chẵn Âm lịch (trừ 02,14,30 không chạy);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 09 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải KBang sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip