Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình (BX Ba Đồn)

Friday, 08 June 2018 13:58 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 05/6/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 54/HTX 1 ĐN ngày 01/6/2018 của Hợp tác xã Ô tô Vận tải số 1 Đà Nẵng về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;


   Cự ly vận chuyển: 299 km; Mã số tuyến: 4373.1115.A;


   Hành trình: BX TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - hầm đèo Hải Vân - QL1A – Bến xe Ba Đồn và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ ngày 05,10,15,20 dương lịch không chạy;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 15 giờ 40 phút;


   - Tại bến xe Ba Đồn: 08 giờ 00 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 07 giờ 00 phút.


   Ngày đăng ký: 07/6/2018.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Ô tô Vận tải số 1 Đà Nẵng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC