Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hồ Chí Minh (BX Miền Đông)

Tuesday, 17 April 2018 15:09 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 11/04/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 66/LT-18 ngày 09/4/2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Lào Tiển về Đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh;


   Cự ly vận chuyển: 970 km; Mã số tuyến: 43501111A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL 1A – QL22 – Bến xe Miền Đông và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 07 chuyến/tháng/một bến, Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 09 giờ 00 phút, vào các ngày 03,07, 11,15,19 ,23 và 27 lẻ âm lịch;


   - Tại bến xe Miền Đông: lúc 13 giờ 00 phút, vào các ngày 05,09, 13,17,21 ,25 và 29 lẻ âm lịch;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 19 giờ 30 phút.


   Ngày đăng ký: 11/04/2018.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty CP Vận tải Lào Tiến sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC