Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Trị (BX Hồ Xá)

Thursday, 29 March 2018 08:27 | Print |
There are no translations available.

   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Hồ sơ số 14/HV ngày 20/3/2018 của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô, cụ thể như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Trị và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe khách Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị;


   Cự ly vận chuyển: 230 km; Mã số tuyến: 4374.1114.A;


   Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - hầm đèo Hải Vân - QL1A – Bến xe Hồ Xá và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 24 chuyến/01 xe/ tháng/một bến (trừ các ngày 03, 07,13,17,25 và 29 dương lịch không hoạt động);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 09 giờ 20 phút;


   - Tại bến xe khách Hồ Xá: 15 giờ 30 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 04 giờ 00 phút.


   (Do văn bản thông báo số 4929/TB-SGTVT ngày 05/10/2017 của Sở GTVT Đà Nẵng Vv công bố đơn vị đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách đã quá thời gian 60 ngày theo quy định).


   Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ GTVT quy định, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo thông tin đơn vị đăng ký khai thác tuyến đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị để có ý kiến và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Quảng Trị theo quy định.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC