Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Nghệ An(BX Con Cuông) - Đà Nẵng

Friday, 23 February 2018 10:32 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 08/02/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 244/SGTVT- VT ngày 25/01/2018 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã Vận tải Huy Hải Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Theo phương án đăng ký điều chỉnh tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến : Nghệ An đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Con Cuông; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 620 km; Mã số tuyến: 4337.1155.A;


   Hành trình: Bến xe Con Cuông – QL7 - ĐT538 - QL1A – Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Tại bến xe Con Cuông: lúc 14h00’ hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 21h30’ hàng ngày;


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 26 chuyến/tháng/một bến;


   - Tại bến xe Con Cuông: lúc 14h00’ (trừ các ngày 01,07,13,23) hàng tháng;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 21h30’ (trừ các ngày 01,07,13,23) hàng tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 12 giờ 40 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Vận tải Huy Hải sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip