Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hồ Chí Minh(BX Miền Đông)

Tuesday, 06 February 2018 14:29 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 04/02/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 07/TB-PH ngày 31/01/2018 của Công ty TNHH Vận tải và DVTM Phi Hiệp về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án tuyến cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Miền Đông;


   Cự ly vận chuyển: 967 km; Mã số tuyến: 43501111A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế-Trường Chinh - QL 1A- QL13 - Bến xe Miền Đông và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác:


   - Giờ đi và giờ về:


   + Giờ từ Đà Nẵng đi: 13h00’; 16h30’;


   + Giờ từ Hồ Chí Minh về: 13h00’; 16h30’;


   - Số chuyến: 52 chuyến/02 nốt/tháng/01bến.


   Phương án điều chỉnh:


   - Giờ đi và giờ về: không thay đổi;


   + Giờ từ Đà Nẵng đi: 13h00’; 16h30’;


   + Giờ từ Hồ Chí Minh về: 13h00’; 16h30’;


   - Số chuyến điều chỉnh là: 60 chuyến/02 nốt/tháng/01bến.


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 19 giờ 30 phút. Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVTM Phi Hiệp sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC