Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hồ Chí Minh(BX Miền Đông)

Wednesday, 24 January 2018 11:02 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 19/01/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 43/2017-HV ngày 10/10/2017 của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án tuyến cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Miền Đông;


   Cự ly vận chuyển: 967 km; Mã số tuyến: 43501111A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế-Trường Chinh - QL 1A- QL13 - Bến xe Miền Đông và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác:


   - Giờ từ Đà Nẵng đi: 08 giờ 30 phút (trừ các ngày 03,07,11, 14,17,20,24,27 và 30 Dương lịch không hoạt động);


   - Giờ từ Hồ Chí Minh về: 08 giờ 30 phút (trừ các ngày 03,07,11,14,17 ,20,24,27 và 30 Dương lịch không hoạt động);


   - Số chuyến: 21 chuyến/tháng/01bến.


   Phương án điều chỉnh:


   - Giờ từ Đà Nẵng đi: 08 giờ 30 phút hàng ngày.


   - Giờ từ Hồ Chí Minh về: 14 giờ 30 phút hàng ngày.


   - Số chuyến điều chỉnh là: 30 chuyến/tháng/01bến;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 19 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip