Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Định(BX An Nhơn) - Đà Nẵng

Monday, 22 January 2018 09:54 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 16/01/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 31/SGTVT- VT ngày 05/01/2018 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của HTX vận tải ô tô 30/3 Thị xã An Nhơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Theo phương án đăng ký điều chỉnh tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến : Bình Định đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe An Nhơn; Bến đến: Bến xe phía Nam Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 286 km; Mã số tuyến: 4377.1217.A;


   Hành trình: Bến xe An Nhơn – QL1A – Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại;


   Giờ xuất bến hiện tại:


   - Tại bến xe An Nhơn: lúc 05h00’ vào các ngày 2,3,4,6,7,8,9,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng ;


   - Tại bến xe PN Đà Nẵng: lúc 15h30’ vào các ngày 2,3,4,6,7,8,9,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng ;


   Giờ điều chỉnh lại:


   - Tại bến xe An Nhơn: lúc 05h00’ vào các ngày 2,3,4,6,7,8,9,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng; (không thay đổi)


   - Tại bến xe PN Đà Nẵng: lúc 12h00’ vào các ngày 2,3,4,6,7,8,9,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng ;


   Số chuyến khai thác: 20 chuyến/tháng/đầu bến;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 50 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của HTX vận tải ô tô 30/3 Thị xã An Nhơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip