Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hà Nội(BX Nước Ngầm)

Monday, 22 January 2018 09:51 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 12/01/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 45/HV-2016 ngày 27/03/2017 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân về Đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Hà Nội và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Nước Ngầm, thành phố Hà Nội;


   Cự ly vận chuyển: 750 km; Mã số tuyến: 43291111.A;


   Hành trình: BX TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - hầm đèo Hải Vân - QL1A – Bến xe Nước Ngầm và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 18 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 20 giờ 15 phút (trừ các ngày 01,05,09,11,13,17,


   19,21,23,25,27,29 dương lịch không hoạt động);


   - Tại bến xe Nước Ngầm: 19 giờ 15 phút (trừ các ngày 01,05,09,11,13,17,


   19,21,23,25,27,29 dương lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 16 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC