Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Lạng Sơn(BX Bắc Lạng Sơn)

Monday, 15 January 2018 07:46 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 05/01/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 3037/TB-SGTVT ngày 11/12/2017 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn về Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Duy Long. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Lạng Sơn và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe phía Bắc Lạng Sơn; Bến đến: Bến xe TT Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 850 km; Mã số tuyến: 12431611.A;


   Hành trình: Bến xe phía Bắc Lạng Sơn – QL4A - QL1 – QL 5 - Cầu Vĩnh Tuy – QL1A – Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/xe/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe phía Bắc Lạng Sơn: lúc 12 giờ 30 phút;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 15 giờ 15 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 17 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Duy Long sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC