Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Nghệ An(BX Dùng)

Monday, 15 January 2018 07:43 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 10/01/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 4117/TB-SGTVT ngày 28/12/2017 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An về Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH DVVT HK Hùng Hường. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Nghệ An và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Dùng; Bến đến: Bến xe TT Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 500 km; Mã số tuyến: 37431711.B;


   Hành trình: Bến xe Dùng – QL46 - QL1A – Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/xe/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Dùng: lúc 13 giờ 00 phút;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 21 giờ 00 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 10 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH DVVT HK Hùng Hường. sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip