Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam(BX Nông Sơn)

Friday, 29 December 2017 17:21 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 27/12/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 2458/TB-SGTVT ngày 19/12/2017 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã kinh doanh vận tải tổng hợp Tam Kỳ. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 90 km; Mã số tuyến: 43921121.B;


   Hành trình: Bến xe Nông Sơn - Đèo Vượng Rạch - Duy Hòa - Cầu Giao Thủy - Ngã tư Vĩnh Điện - QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 25 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Nông Sơn: lúc 07 giờ 30 phút vào các ngày trong tháng (trừ các ngày 01,09,13,19,27 hàng tháng không hoạt động);


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 14 giờ 30 phút vào các ngày trong tháng (trừ các ngày 01,09,13,19,27 hàng tháng không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 01 giờ 50 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã kinh doanh vận tải tổng hợp Tam Kỳ sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC