Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Nghệ An(BX Dùng)

Monday, 25 December 2017 09:18 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 20/12/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn của số 3947/SGTVT-VT ngày 13/12/2017 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định của Công ty TNHH Thanh Hồng Sơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Nghệ An và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Dùng; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 500 km; Mã số tuyến: 4337.1117.A;


   Hành trình: Bến xe Dùng – QL46 – QL1A - Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Dùng: lúc 18 giờ 00 phút hàng ngày;


- Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20 giờ 10 phút hàng ngày;


      Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 10 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Thanh Hồng Sơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip