Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Bình Thuận(BX Đức Linh)

Saturday, 23 December 2017 09:24 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 18/12/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ 08/DH ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Du lịch Dương Hồng về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô, cụ thể như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Bình Thuận và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe Đức Linh;


   Cự ly vận chuyển: 885 km; Mã số tuyến: 43861113;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế-Trường Chinh - QL 1A- Ngã ba căn cứ 6 - ĐT 720 - BX Đức Linh và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác:


   - Số chuyến: 24 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến:


   + Giờ đi: lúc 15 giờ 30 phút; (trừ các ngày 05,10,15,20, 25 và 31 dương lịch không hoạt động);


   + Giờ đến: lúc 13 giờ 30 phút; (trừ các ngày 06,11,16,21, 26 và 31 dương lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 17 giờ 00 phút.


   Phương án điều chỉnh:


   - Số chuyến điều chỉnh là: 30 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến: Không thay đổi


   + Giờ đi: lúc 15 giờ 30 phút hàng ngày;


   + Giờ đến: lúc 13 giờ 30 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 17 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Du lịch Dương Hồng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip