Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hà Tĩnh(BX Tây Sơn)

Thursday, 07 December 2017 14:04 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 23/11/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 151/HMS-2017 ngày 21/11/2017 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án tuyến cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Hà Nội và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe Nước Ngầm


   Cự ly vận chuyển: 758 km; Mã số tuyến: 43291115.A;


   Hành trình: BX TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A – Bến xe Nước Ngầm và ngược lại;


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 30 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 16 giờ 45 phút hàng ngày;


   - Giờ xuất bến tại bến xe Nước Ngầm: lúc 14 giờ 35 phút hàng ngày;


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến: 30 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 16 giờ 45 phút hàng ngày;


   - Giờ xuất bến tại bến xe Nước Ngầm: lúc 19 giờ 00 phút hàng ngày (điều chỉnh giờ xuất bến);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 15 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC