Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Đắk Lắk(BX Ea Súp)

Thursday, 07 December 2017 13:56 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 04/12/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ 48/2017-HV ngày 28/11/2017 của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô, cụ thể như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Đắk Lắk và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Ea Súp;


   Cự ly vận chuyển: 720 km; Mã số tuyến: 43471117;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế-Trường Chinh - QL 1A- QL19 - QL14- Bến xe Ea Súp và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 12 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 13 giờ 45 phút ngày chẵn âm lịch (trừ các ngày 20,28 và 30 không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe EaSúp: lúc 13 giờ 45 phút ngày lẻ âm lịch (trừ các ngày 01,21 và 29 không hoạt động);


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến: 12 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 11 giờ 30 phút ngày lẻ âm lịch (trừ các ngày 01,05 và 23 không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe EaSúp: lúc 11 giờ 30 phút ngày chẵn âm lịch (trừ các ngày 02,06 và 24 không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 18 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip