Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Nghệ An(BX Tân Kỳ)

Thursday, 07 December 2017 13:53 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 29/11/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 79/HMS -2017 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Nghệ An và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;


   Cự ly vận chuyển: 480 km; Mã số tuyến: 43371151.A


   Hành trình: Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Tạ Quang Bửu –hầm Hải Vân - QL1A - QL7 - QL15 - Bến xe Tân Kỳ và ngược lại.


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20 giờ 35 phút hằng ngày;


   - Tại bến xe khách Tân Kỳ: lúc 16 giờ 00 phút hằng ngày

;
   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 10 giờ 00 phút;


   Ngày đăng ký: 04/12/2017


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC