Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình (BX Hoàn Lão)

Thursday, 26 October 2017 16:03 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 23/10/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Côngvăn số 2371/TB-SGTVT ngày 20/10/2017 của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH DVVT Tiến Đạt. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình;


   Cự ly vận chuyển: 290 km; Mã số tuyến: 73 43 14 11;


   Hành trình: Bến xe Hoàn Lão – QL1 – hầm Hải Vân – Tạ Quảng Bửu – Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 05,14,15 và 23 âm lịch trong tháng không hoạt động);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Hoàn Lão: lúc 21 giờ 00 phút hằng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 09 giờ 55 phút hằng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH DVVT Tiến Đạt sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip