Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Bình Phước(BX Trường Hải)

Thursday, 21 September 2017 17:06 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 15/9/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 24/ĐQĐ-2017 ngày 09/9/2017 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Đô Quốc Đạt về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh, cụ thể như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Bình Phước và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe Trường Hải;


   Cự ly vận chuyển: 867 km; Mã số tuyến: 43931111;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã 3 Huế-Trường Chinh - QL 1A-QL19-QL14 -ĐT741-Bến xe Trường Hải và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác:


   - Số chuyến: 10 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến:


   + Giờ đi: lúc 12 giờ 00 phút vào các ngày lẻ âm lịch (trừ các ngày 01,15,17,27 và 29 không hoạt động);


   + Giờ đến: lúc 12 giờ 30 phút vào các ngày chẵn âm lịch (trừ các ngày 14,16,26,28 và 28 không hoạt động);


   Phương án điều chỉnh:


   - Số chuyến điều chỉnh là: 24 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến: Không thay đổi


   + Giờ đi: lúc 12 giờ 00 phút (trừ các ngày 01,03,13,15,27 và 29 âm lịch không hoạt động);


   + Giờ đến: lúc 12 giờ 30 phút (trừ các ngày 02,04,14,16,28 và 30 âm lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 18 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Đô Quốc Đạt sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC