Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Định(BX Trung tâm Quy Nhơn) - Đà Nẵng

Thursday, 21 September 2017 17:01 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 12/9/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Thông báo của số 102/TB-SGTVT ngày 05/9/2017 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã Tataco. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Bình Định đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn;


   Bến đến: Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng;


   Hành trình Bến xe khách TT Quy Nhơn – QL1A – Trường Trinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;
Mã số tuyến: 77431111;


   Cự ly vận chuyển: 300 km;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe khách TT Quy Nhơn: lúc 07 giờ 50 phút vào các ngày trong tháng (trừ các ngày 01,05,09,14,19,23 âm lịch);


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 14 giờ 40 phút vào các ngày trong tháng (trừ các ngày 01,05,09,14,19,23 âm lịch);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Tataco sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC