Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Định(BX An Lão) - Đà Nẵng

Thursday, 21 September 2017 17:00 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 12/9/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Thông báo số 100/TB-SGTVT ngày 05/9/2017 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã vận tải ô tô vận tải An Lão. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Bình Định đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe khách An Lão; Bến đến: Bến xe phía Nam Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 245 km; Mã số tuyến: 4377.1220.A;


   Hành trình: Bến xe An Lão – ĐT 629 - QL1A - Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại.


   Số chuyến khai thác: 20 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe An Lão: lúc 05 giờ 00 phút, vào các ngày 2,6,7,8,9,10,11,


   12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 và 28 âm lịch trong tháng.


   - Tại bến xe phía Nam Đà Nẵng: lúc 12 giờ 05 phút vào các ngày 2,6,7,8,9,10,11,


   12,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 và 28 âm lịch trong tháng.


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải ô tô vận tải An Lão sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC