Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Gia Lai (BX Krông Pa)

Thursday, 31 August 2017 10:37 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 26/08/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 91/HV-2017 ngày 21/8/2017 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô, cụ thể như sau:


   Theo phương án đăng ký khai thác tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Gia lai và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Krông Pa, tỉnh Gia Lai;


   Cự ly vận chuyển: 460 km; Mã số tuyến: 43811118;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL 1A – QL25 – Bến xe Krông Pa và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 26 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 19 giờ 05 phút (trừ các ngày 03, 07,13 và 23 dương lịch không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe Krông Pa: lúc 17 giờ 00 phút (trừ các ngày 03, 07,13 và 23 dương lịch không hoạt động);


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến điều chỉnh là: 26 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 19 giờ 05 phút vào các ngày 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 và 30;


   - Giờ xuất bến tại bến xe Krông Pa: lúc 18 giờ 00 phút vào các ngày 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 và 30;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 13 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip