Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Gia Lai (BX Đức Long)

Thursday, 31 August 2017 10:30 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 22/8/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1783/TB-GTVT ngày 17/8/2017 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký tuyến cố định liên tỉnh của HTX CK VT&DV Diên Hồng. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Theo phương án đăng ký khai thác tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Gia Lai và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Đức Long, tỉnh Gia Lai;


   Cự ly vận chuyển: 450 km; Mã số tuyến: 81431111 A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL 1A – QL19 – Bến xe Đức Long và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Gia Lai: lúc 19 giờ 15 phút các ngày lẻ dương lịch;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20 giờ 00 phút các ngày chẵn dương lịch;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 09 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của HTX CK VT&DV Diên Hồng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip