Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Gia Lai(BX Đăk Đoa) - Đà Nẵng

Thursday, 31 August 2017 10:02 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 28/8/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 1767/TB-SGTVT ngày 16/8/2017 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh của Công ty TNH MTV Đức Đạt Thành Gia Lai.. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Theo phương án đăng ký khai thác tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 430 km; Mã số tuyến: 81431711.A;


   Hành trình: Bến xe Đăk Đoa – Quốc lộ 19 – Quốc lộ 1 – Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Đăk Đoa: lúc 20 giờ 30 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 19 giờ 50 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 08 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNH MTV Đức Đạt Thành Gia Lai sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip