Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Gia Lai (BX Đức Long) - Đà Nẵng

Thursday, 24 August 2017 14:27 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 18/7/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1766/TB-GTVT ngày16/8/2017 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký thành công tuyến cố định liên tỉnh của Công ty TNHH MTV Đức Đạt Thành. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Đức Long, tỉnh Gia Lai;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 450 km; Mã số tuyến: 81431111 A;


   Hành trình: Bến xe Đức Long – QL19 – QL1 – Đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng – Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 60 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Đức Long Gia Lai: lúc 20h05’, 20h20’ hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20h50’, 21h40’ hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 09 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV Đức Đạt Thành sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip