Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Gia Lai (BX Đức Cơ) - Đà Nẵng

Wednesday, 16 August 2017 15:31 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 09/8/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 142/TB-GTVT ngày 02/8/2017 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký thành công tuyến cố định liên tỉnh của Công ty CP DVVT Gia Lai. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


   1. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 510 km; Mã số tuyến: 81431119 A;


   Hành trình: Bến xe Đức Cơ – QL19 – QL1 – Đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng – Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 08 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Đức Cơ Gia Lai: lúc 18 giờ 30 phút vào các ngày 02,06,10,14,18,22,26 và 30 âm lịch;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 18 giờ 35 phút vào các ngày 01,04,08,12,16,20,24 và 28 âm lịch;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 10 giờ 30 phút.


   2. Sau 05 ngày đăng ký thông báo, nếu không có đơn vị nào đăng ký trùng tuyến và giờ xe chạy thì coi như đăng ký khai thác tuyến của Công ty CP DVVT Gia Lai đã thành công và được cơ quan quản lý tuyến công nhận và cấp phù hiệu. Nếu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo thành công mà đơn vị không hoạt động thì coi như đã hủy bỏ đăng ký.


   3. Trường hợp đăng ký thành công, đơn vị có trách nhiệm liên hệ với Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng ký hợp đồng khai thác bến cho doanh nghiệp và kiểm tra xe ra, vào bến theo quy định./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip