Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Quy Nhơn(BX An Nhơn) - Đà Nẵng

Monday, 24 July 2017 11:28 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 13/7/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 75/SGTVT-VT ngày 07/7/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định V/v Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã vận tải CGĐB 2-9 Quy Nhơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   - Bến đi: Bến xe An Nhơn; Bến đến: Bến xe phía Nam Đà Nẵng;


   - Cự ly: 286 km; Mã số tuyến: 77.43.17.12;


   - Hành trình xe chạy: Bến xe An Nhơn – QL1A– Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại.


   - Đăng ký giờ xuất bến:


   + Tại bến xe An Nhơn: lúc 07 giờ 30 phút, vào các ngày 2,3,4,6,7,8,9,10,11, 12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng;


   + Tại bến xe phía Nam Đà Nẵng: lúc 14 giờ 40 phút vào các ngày 2,3,4,6, 7,8,9,10, 11, 12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng;


   - Số chuyến kế hoạch thực hiện: 24 chuyến/tháng/một bến;


   - Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe là: 05 giờ 30 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 40 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải CGĐB 2-9 Quy Nhơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


   P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip