Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Gia Lai(BX Kbang) - Đà Nẵng

Monday, 24 July 2017 11:26 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 17/7/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 1347/TB-SGTVT ngày 27/6/2017 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh của Hợp tác xã vận tải Kbang. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


   1. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:
Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Kbang, tỉnh Gia Lai;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 420 km; Mã số tuyến: 81431511.A;


   Hành trình: Bến xe Kbang – Đường tỉnh 669- Quốc lộ 19 – Quốc lộ 1 – Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 12 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Kbang: lúc 06 giờ 00 phút các ngày lẻ âm lịch (trừ ngày 01,13,29 âm lịch không chạy);


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 06 giờ 30 phút các ngày chẵn âm lịch (trừ ngày 02,14,30 âm lịch không chạy);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 08 giờ 30 phút.


   2. Sau 05 ngày đăng ký thông báo, nếu không có đơn vị nào đăng ký trùng tuyến và giờ xe chạy thì coi như đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải Kbang đã thành công và được cơ quan quản lý tuyến công nhận và cấp phù hiệu. Nếu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo thành công mà đơn vị không hoạt động thì coi như đã hủy bỏ đăng ký.


   3. Trường hợp đăng ký thành công, đơn vị có trách nhiệm liên hệ với Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng để ký hợp đồng khai thác theo quy định.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC