Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Đắk Lắk (BX EaSúp)

Monday, 24 July 2017 11:22 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn của số 15/2017-HV ngày 13/7/2017 của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Hải Vân về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh, cụ thể như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Đắk Lắk và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe EaSúp;


   Cự ly vận chuyển: 720 km; Mã số tuyến: 4347.1118.A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL1A - QL19 - QL14- Bến xe Ea Sup và ngược lại.;


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 12 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 13 giờ 45 phút ngày chẵn âm lịch (trừ các ngày 20,28 và 30 không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe EaSúp: lúc 13 giờ 45 phút ngày lẻ âm lịch (trừ các ngày 01,21 và 29 không hoạt động);


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến điều chỉnh là: 24 chuyến/tháng/01bến


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 13 giờ 45 phút hàng ngày (trừ các ngày 01,05,20,23,28,30 âm lịch không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe EaSúp: lúc 13 giờ 45 phút hàng ngày (trừ các ngày 01,05,20,23,28,30 âm lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 18 giờ 00 phút.


   Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ GTVT quy định, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo thông tin đơn vị điều chỉnh phương án khai thác tuyến cố định liên tỉnh đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk biết để phối hợp, có ý kiến và công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip