Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Nghệ An(BX Đô Lương)

Friday, 05 May 2017 10:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 27/4/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1189/TB-SGTVT ngày 26/4/2017 của Sở GTVT tỉnh Nghệ An về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Bình Minh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   1. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Nghệ An và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Đô Lương; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 530 km; Mã số tuyến: 4337.1115.A;


   Hành trình: Bến xe Đô Lương – QL7 – QL1A - Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Đô Lương : lúc 18 giờ 30 phút ngày chẵn âm lịch;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 21 giờ 50 phút ngày lẻ âm lịch;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 11 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Bình Minh sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip