Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Bình Thuận(BX Đức Linh)

Thursday, 27 April 2017 11:20 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 23/04/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 01/DH-2017 ngày 19/04/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Du lịch Dương Hồng về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Bình Thuận và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Đức Linh, tỉnh Bình Thuận;


   Cự ly vận chuyển: 885 km; Mã số tuyến: 4386.1113.A;


   Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu vượt ngã 3 Huế - QL1A – Ngã ba căn cứ 6 - ĐT 720 - Bến xe Đức Linh và ngược lại và ngược lại;
Số chuyến khai thác: 24 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 15 giờ 30 phút; (trừ các ngày 05,10,15,20, 25 và 31 dương lịch không hoạt động);


   - Tại bến xe Đức Linh: 13 giờ 30 phút; (trừ các ngày 06,11,16,21, 26 và 31 dương lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 17 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Du lịch Dương Hồng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip