Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Ninh Thuận(BX Tỉnh Ninh Thuận)

Thursday, 30 March 2017 17:16 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 17/03/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 340/TB-SGTVT ngày 13/03/2017 của Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh của Chi nhánh Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng tại Ninh Thuận. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Ninh Thuận đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 635 km; Mã số tuyến: 43851111 A;


   Hành trình: Bến xe tỉnh Ninh Thuận – Quốc lộ 1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 01 chuyến/ngày;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe tỉnh Ninh Thuận: lúc 17 giờ 30 phút;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 19 giờ 45 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 13 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Chi nhánh Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng tại Ninh Thuận sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip