Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình(BX Quy Đạt)

Thursday, 02 March 2017 15:35 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 23/02/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 324/TB-SGTVT ngày 17/02/2017 của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã Phú Thành Tuyên Minh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Quảng Bình đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Quy Đạt; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 350 km; Mã số tuyến: 4373.1117.A;


   Hành trình: Bến xe Quy Đạt – Đường Hồ Chí Minh – Ngã tư Sòng - QL1A – Hầm Đèo Hải Vân – Tạ Quảng Bửu - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/bến (trừ ngày 05,13,19&23 không chạy)
Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Quy Đạt: lúc 21 giờ 00 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20 giờ 25 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 07 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã Phú Thành Tuyên Minh sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


Phòng QLVTPT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip