Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Điện Biên Phủ(BX TP Điện Biên Phủ)

Wednesday, 25 January 2017 10:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 17/01/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 25/SGTVT-VT ngày 06/01/2017 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên Phủ về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh của Công ty TNHH Long Giang. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


   1. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Điện Biên Phủ đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TP. Điện Biên Phủ; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 1.300 km; Mã số tuyến: 27431111 A;


   Hành trình xe chạy: Bến xe thành phố Điện Biên Phủ- QL 279- Tuần Giáo-QL6-Hà Đông – Đường 70-QL1A- Hầm đèo Hải Vân- Tạ Quảng Bửu – Tôn Đức Thắng – Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại.


   - Đăng ký giờ xuất bến:


   + Tại Bến xe TP. Điện Biên Phủ vào lúc 18 giờ 00 phút vào ngày lẻ của tháng;


   + Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng vào lúc 08 giờ 50 phút vào ngày lẻ của tháng;


   - Số chuyến kế hoạch thực hiện: 15/chuyến/tháng/một đầu bến.


   - Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe là: 25 giờ 00 phút;


   (Công bản này thay thế Công văn số: 4414/TB-SGTVT ngày 09/9/2016 của Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng).


   2. Sau 05 ngày đăng ký thông báo, nếu không có đơn vị nào đăng ký trùng tuyến và giờ xe chạy thì coi như đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Long Giang đã thành công và được cơ quan quản lý tuyến công nhận và cấp phù hiệu. Nếu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo thành công mà đơn vị không hoạt động thì coi như đã hủy bỏ đăng ký.


   3. Trường hợp đăng ký thành công, đơn vị có trách nhiệm liên hệ với Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng ký hợp đồng khai thác bến cho doanh nghiệp và kiểm tra xe ra, vào bến theo quy định./.


Phòng QLVTPT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip