Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Gia Lai(BX Đức Cơ)

Wednesday, 25 January 2017 10:38 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 17/01/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 65/SGTVT-KHTCVT ngày 12/01/2017 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh của Công ty TNHH MTV Long Vân. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


   1. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:
Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 510 km; Mã số tuyến: 814319.11 A;


   Hành trình: Bến xe Đức Cơ – Quốc lộ 19 – Quốc lộ 1 – Đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) – QL 19 – QL 1 - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Đức Cơ: lúc 19 giờ 30 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17 giờ 55 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 10 giờ 30 phút.


   2. Sau 05 ngày đăng ký thông báo, nếu không có đơn vị nào đăng ký trùng tuyến và giờ xe chạy thì coi như đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV Long Vân đã thành công và được cơ quan quản lý tuyến công nhận và cấp phù hiệu. Nếu trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo thành công mà đơn vị không hoạt động thì coi như đã hủy bỏ đăng ký.


   3. Trường hợp đăng ký thành công, đơn vị có trách nhiệm liên hệ với Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng để ký hợp đồng khai thác theo quy định./.


Phòng QLVTPT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip